Åpen høring om ny avlsplan for kaldblod

Skrevet av Per Ole Tysland,  11.01.2011
Artikkelbilde

DNT har ferdigstilt høringsutkastet for ny avlsplan for kaldblodstravere. Årets revisjon er en såkalt hovedrevisjon som kan skje tidligst 5 år og senest 10 år etter forrige hovedrevisjon. Vi foreslår kun mindre endringer i forhold til gjeldene avlsplan.

Høringsutkastet blir sendt ut til alle forbund. Vi vil likevel presisere at DNT ønsker en åpen høring og tar i mot innspill fra alle lag og organisasjoner som måtte ønske det.

 

Innspill vil bli behandlet av DNT’s Avlskomite primo februar før det ferdige utkastet til ny avlsplan oversendes Svensk-Norsk Kaldblodsutvalg. Et felles utkast til ny avlsplan fra Svensk-Norsk Kaldblodsutvalg vil deretter sendes styrene i DNT og ST for endelig vedtak. Ny avlsplan vil gjelde f.o.m. 1.1.2012.

 

Frist for høringsinnspill er satt til mandag 31. januar 2011.

 

Innspill kan sendes til per.tysland@travsport.no

Les dokumentet (Ny versjon av Windows) her....

Gammel versjon av Windows her....