Oppgi kontonummer for utbetalinger fra DNT!

02.02.2011
Artikkelbilde

DNT vil igjen oppfordre alle som ikke har gjort det om å oppgi kontonummer for utbetalinger. Oppdretterpengene blir betalt ut 15/2-11.

For å sikre en rask og effektiv utbetaling anbefaler vi at folk sender inn kontonummer innen 4/2-11. Faks 22 95 6116, mail til post@travsport.no eller vanlig brev i posten.

Husk ansvarshavende eiers underskrift!
Ved innsending pr mail må underskrift skannes inn.

Siste frist er 7/2-11 for endring av adresse og kontonummer for mottakere av oppdretterpenger og vanlige premier.