Appellsaker

15.12.2011
Artikkelbilde

Appellkomiteens kjennelse i appellsakene 5/2011 og 6/2011 er nå lagt ut.

Kristian Bjørnerød appellerte tidligere i høst to sanksjoner ilagt av Bjerke Travbanes dommerkomité. Appellkomiteen har i muntlige forhandlinger den 23.november d.å. kommet til å stadfeste banedommerkomiteens avgjørelser.
Kjennelsene kan i sin helhet leses her:

Appellsak 5/2011

Appellsak 6/2011