World Trotting Conference 2011

Skrevet av Britt Helene Villand Lindheim,  09.08.2011
Artikkelbilde

Den store travkonferansen i New Jersey USA nærmer seg slutten.I alt arbeid på tvers av jordkloden ser man helt tydelig at Europa står samlet i det aller meste, mens spesielt USA med sine 38 forskjellige ”racing commissions ” har store problemer med koordineringen. Vi i Norge kommer godt ut av de aller fleste sammenligninger.

Den store travkonferansen i New Jersey USA nærmer seg slutten.I alt arbeid på tvers av jordkloden ser man helt tydelig at Europa står samlet i det aller meste, mens spesielt USA med sine 38 forskjellige ”racing commissions ” har store problemer med koordineringen. Vi i Norge kommer godt ut av de aller fleste sammenligninger. Tilstanden for travsporten i Norge er meget god i forhold til de aller fleste andre land, og våre problemer er små og løsbare i forhold til det andre har.

Spesielt skal vi være glade for den europeiske måten spillet på trav blir administrert og kontrollert. I de andre verdensdelene har hestesporten ikke” kontroll” på dette med påfølgende problemer for sportens økonomi.

Videre ser “verden” med stor spenning på prosjektet folkehesten og Rixsallsvenskan. Over hele verden er mangel på nye hesteeiere det største problemet for travsporten.

Nettverksbygging under et slikt arrangement som vi har deltatt på er særdeles viktig og det kjennes fra vår side at vi har fått menge nye “venner” under disse dagene på konferansen.

Vedlagt referatene fra komiteene.

Med vennlig hilsen fra USA

Atle Larsen

Animal Welfare Committee - 2011 Minutes

Constitution Committee - 2011 Minutes 

Breeding Committee -  2011 Minutes 

Marketing Committee - 2011 Minutes

 

Tove Paule, Britt Helene Villand Lindheim, Øystein Dale