World Trotting Conference 2011

Skrevet av Øystein Dale,  05.08.2011
Artikkelbilde

Verdenskonferansen i trav startet 4. august i USA, og her kommer en liten stemningsrapport etter to dager.

Konferansen har så langt hatt hovedfokus på to store utfordringer som travsporten har over hele verden. For det første blir det stadig færre aktive hesteeiere. I tillegg er det en tendens til at de som er hesteeiere ønsker seg aktive løpshester og vegrer seg for å investere i unghester som krever tid og penger før de er klare til å konkurrere. Dette påvirker etterspørselen etter hester, og bringer ubalanse i utbud av unghester og etterspørsel.

Travhestoppdrettet er synkende i de aller fleste land, med noen få unntak. En gjennomgang av økonomien for travsporten og oppdrettsvilkår viste at Norge er blant de beste landene i verden når det gjelder de økonomiske rammevilkårene for sporten. Det ble imidlertid fra mange delegater fremhevet at dette med å eie og drive med travhester måtte bygge på interesse for trav og hester, og ikke på økonomisk avkastning da en på dette området ikke ville kunne konkurrere med annen virksomhet.

Den andre hovedutfordringen er medisinering/doping av travhester og ulike regler og holdninger til dette innen travsporten. På dette punktet er det spesielt store forskjeller mellom Europa og Amerika. Den faglige avstanden i forhold til doping/medisinering er mindre enn den travpolitiske viljen til å gjøre tiltak. Lederen for UET var imidlertid svært klar på konferansen i forhold til at travsporten må sette dette høyere opp på agendaen, og at Europa er bekymret for den liberale holdningen som er til medisinering/doping på det amerikanske kontinentet og spesielt i USA.

Det ble hevdet at mindre en 1 % av de amerikanske løpshestene trengte medisinering for lungeblødning for å kunne konkurrere, og dette illustrerer hvor alvorlig dette med medisinering for lungeblødning er blitt når dette i en del miljøer anses som standard behandling for travhester. Den utstrakte medisineringen er ikke bare et problem knyttet til de aktive løpshestene, men utgjør også en trussel for hele travavlen og travhestens fremtid.

Etter å ha vært tilstede på Meadowlands og på nært hold fått sjansen til å studere kuskenes aktive bruk av pisk både under det pågående verdensmesterskapet og ellers i løpene, er det helt klart at avstanden til europeisk travsport ikke har blitt mindre de siste årene. Dette med den svært aktive bruken av pisk under løpene og manglende vilje til å ta tak i dette ble for øvrig kommentert fra amerikansk hold under konferansen.  

Øystein Dale