Mislighold av faktura

Skrevet av Marion V. Sollid,  03.08.2011
Artikkelbilde

Revidering av konsekvenser ved mislighold av faktura:
Fra og med 2. august 2011 vil Det Norske Travselskap innføre et gebyr på 500 kroner for å få åpnet lisenser etter inndragelser på grunn av økonomisk mislighold.

DNT fakturerer den 15. hver måned med forfall ca den 30. Dersom fakturaer ikke blir betalt innen 14 dager etter forfall, blir det sendt ut et inkassovarsel med 14 dagers frist. Blir heller ikke denne fakturaen betalt på forfall, vil fakturaen bli oversendt Kredinor for videre innkassering og lisensen vil bli inndratt.