Midler til hesteforskning 2012

Skrevet av www.nhest.no,  17.08.2011
Artikkelbilde
Hestevelferd er et av fire områder som blir prioritert når det skal deles ut midler til hesteforskning for 2012. Foto: Kari Hustad

Forskningsmiljøer i Norge og Sverige inviteres til å søke om midler til hesteforskning for 2012. Norsk/svenske fellesprosjekter oppfordres spesielt. Søknadsfrist er 3.oktober 2011.
I 2009 inngikk Norge og Sverige en samarbeidsavtale om hesteforskning. Avtalen innebærer at 17,5 mill NOK skal deles ut årlig til hesteforskningsprosjekter i de to landene.

Stiftelsen Hästforskning (SHF) inviterer forskningsmiljøer i Norge og Sverige til å søke om midler til hesteforskning for 2012. Det oppfordres til svensk-norske samarbeidsprosjekter samt til internasjonalt samarbeid. SHF er dannet av Hästnäringens Nationella Stiftelse, AB Trav og Galopp, Stiftelsen Lantbruksforskning, og Agria Dyreforsikring. Sammen med bidrag fra det svenske forskningsrådet Formas utgjør den svenske andelen 14 mill SEK.

Fra norsk side er den årlige rammen på satsingen 6 mill kroner - et spleiselag mellom Norsk Hestesenter, Norsk Rikstoto, Jordbruksavtalen og Norges forskningsråd v/programmet Natur og næring. Ledige norske midler utgjør ca 3,9 mill kroner totalt, av satsingen fra norsk side.

Følgende områder er prioritert for prosjekter med oppstart i 2012:
- Hestevelferd
- Hesten som terapeutisk verktøy for rehabilitering av mennesker med
  fysiske/psykiske problemer
- Hestenæringens tilvekst og økonomiske betydning for samfunnet
- Hestenæringens betydning for klima og miljø

Søknader sendes elektronisk via SLFs web-side: www.lantbruksforskning.se
Svensk-norske samarbeidsprosjekt skal inneholde oppdelte kalkyler for de respektive land fordi forskningskontrakt skrives med SHF respektive Norges forskningsråd. I samarbeidsprosjekt bør fordelene med samarbeidet beskrives kortfattet og tydelig. For flerårige prosjekt skal det sendes inn en årlig fortsettelsessøknad.
Søknadsfrist er 3.oktober 2011.
Kontaktpersoner:
Siri Anzjøn, spesialrådgiver Norges forskningsråd, tlf 22 03 70 98, sia@forskningsradet.no
Peter Kallings, forskningssjef SHF, tlf 0046-86 27 20 11, peter.kallings@nshorse.se
Du kan lese mer om den svensk-norske hesteforskningsavtalen her.
Andre relevante nettsider:
www.forskningsradet.no
www.hastforskning.se
www.lantbruksforskning.se