Kåring for traverhingster 2011

Skrevet av Erik Håkonsen,  25.08.2011
Artikkelbilde

Høstens kåringer finner sted på Bjerke Travbane 12. oktober, Østersund 6-7. oktober og Biri 11-12. november.

Varmblod: Bjerke Travbane 12. oktober. Innmeldingsfrist 10.september

Kaldblod: Østersund 6-7. oktober. Innmeldingsfrist 9.september 
Biri 11-12. november. Innmeldingsfrist 1.oktober

Innmelding til Norge: Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena
Innmelding kan også foregå elektronisk, se vår internettside: www.nhest.no
Innm.avgift :  Kr.3.000,-.faktureres og ev. kr. 3.000,- i godkjenningsavgift.
Innmelding til Sverige: Tlf. 0046 8 627 21 20 Utstillingene er åpne for alle travhingster   
3 år og eldre.

SØKNAD OM IMPORT AVSÆD I 2012
Søknad sendes Norsk Hestesenter innen 1.oktober.
Kun norsk ansvarshavende er søknadsberettiget.
Gebyr kr. 2.000,- pr. hingst faktureres.

For mer informasjon, ring 61 16 55 00