DNTs Sportsplan presenteres Klasseløpshelgen

Skrevet av Tron Gravdal,  31.08.2011
Artikkelbilde
Uptown B. Girl

I forbindelse med fagseminaret i Hestesportens Hus på formiddagen lørdag 17. September, vil DNT presentere sin Sportsplan som er gjeldende frem til 2015.

Sportsplanen er et resultat av blant annet avsnittet om Sport og Avl i Strategiplanen ”Trav2015” og ”Fokus på Avl”-møtene i 2010.

Planen viser sportens aktive hva DNT vil i fremtiden. DNTs Sportsavdeling skal
jobbe sammen med de lokale sportssjefene slik at sentrale mål oppnås.
Utarbeidelse av terminlisten skal også ta hensyn til målsettingene i
sportsplanen. Vi vil følge utviklingen underveis for å se til at vi ligger
i rute til å oppnå de vedtatte måltallene som presenteres i Sportsplanen.

Grasrota i DNT jobbet hardt med strategiplan ”Trav 2015” som ble vedtatt på
Generalforsamlingen i april 2009. I 2010 ble det brukt ressurser på
prosjektet Fokus på Avl. Det ble holdt møter i hvert forbund og medlemmene
ble oppfordret til å komme med sine tanker om hvordan vi kan løse de
utfordringene som vi har foran oss for å nå målene i punktet Sport og Avl i
”Trav 2015”.

Sportsplanen omhandler mange ulike punkter, og det er satt måltall på utviklingen. Her er eksempler på noen av punktene i sportsplanen;

*Økt satsning på hopper.
 - Cirka en dobling av antall hoppeløp.
 - En økning fra 30 til 40 % av den totale premiepotten skal tilfalle hoppene.

* Økt satsning på løp for kun norskfødte varmblodshester.
  - I 2010 ble det delt ut cirka 9 millioner kroner i løp forbeholdt kun norskfødte varmblodshester (klasseløp og DNTs Unghestserie er holdt utenom). Frem mot 2015 skal dette beløpet tredobles.

* Flere løp over lengre distanser.

* Flere løp for kaldblods i lavt grunnlag.

Dette er eksempler på noe av det som er omhandlet i Sportsplanen. DNT håper at så mange som mulig har anledning til å delta under presentasjonen på Bjerke under Klasseløpshelgen. Etter at Sportsplanen er presentert, vil det bli paneldebatt med deltagere fra de aktive, DNTs styre og media.