OVERSIKT OVER VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN

28.04.2011
Artikkelbilde

HER FØLGER EN OVERSIKT OVER DE ENKELTE VALG PÅ STYRET OG KOMIITEER 

.

VALG

a)      Styre til DNT

 

Vedtak:
Tove Paule, Atle Larsen og Sven-Tore Jacobsen valgt som styremedlemmer for to år.

 

 

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling til valg av varamedlemmer for ett år, ble vedtatt ved akklamasjon.

 

 

Vedtak:
Atle Larsen valgt som leder for ett år ved akklamasjon.

Tove Paule valgt som nestleder for ett år ved akklamasjon.

 

 

Styret i DNT får derved følgende sammensetning:
Atle Larsen                                        Leder

Tove Paule                                        Nestleder

Carl Petter Brun                               Styremedlem

Tina Dale Brauti                               Styremedlem

Sven-Tore Jacobsen                        Styremedlem

 

Per Erik Hagen                                 1. varamedlem

Trygve Holtebekk                            2. varamedlem

Kim Are Sveen                                 3. varamedlem

 

b)      Kontrollkomité

 

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.

 

 

Kontrollkomiteen får derved følgende sammensetning:

Kari Blom                                           Medlem

Aage Hvinden                                    Medlem

Bjørn Sigvard Hansen                        Medlem

 

Gunnar Eirik Flåten                           Varamedlem

 

c)       Avlskomité

 

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.

 


Avlskomiteen for varmblods får derved følgende sammensetning:
Jostein Rekstad                               Medlem

Berit Tveter Alm                              Medlem

Per Erik Hagen                                Medlem

 

Terje Hotvedt                                  Varamedlem

Ingar Hagen                                    Varamedlem

 

Avlskomiteen for kaldblods får derved følgende sammensetning:

Tone M. Blindheim                          Medlem

Ole Ødegaard                                  Medlem

Nils Ø. Vallesether                          Medlem

 

Petter Glittum                                 Varamedlem

Lars O. Romtveit                             Varamedlem

 

 

d)      Domskomité

 

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.


Domskomiteen får derved følgende sammensetning:
Jens Kr. Grønsand                          Medlem

Ole Jørgen Eng                               Medlem

Jan A. Enger                                   Medlem

 

Per Dag Hole                                     Varamedlem for Grønsand

Einar Berg                                          Varamedlem for Eng

Morten Valstad                                  Varamedlem for Enger

 

 

e)      Appellkomité

Vedtak:
Valgkomiteens reviderte innstilling ble valgt ved akklamasjon.

 

 

Appellkomiteen får derved følgende sammensetning:

Halvor Høyem                                  Medlem

Benny Rustviken                              Medlem

Finn Hagen                                       Medlem

 

Thor Gerner Holager                     Varamedlem for Høyem

Ole Østby                                      Varamedlem for Rustviken

Bjørn Steinar Moe                          Varamedlem for Hagen

 

f)       Valgkomité

 

Valgkomiteens innstilling:
Arne Salberg                                     Varamedlem Ulf Johansen

Ole Seigerud                                    Varamedlem Tore Hansen

Willy Salvesen                                  Varamedlem Ole Johnny Solberg

Bjørn Schei                                        Varamedlem Terje Bøe

John Blindheim                                 Varamedlem Knut Oftedal

               

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.