LMD ønsker sterkere fokus på hest

Skrevet av Erik Håkonsen,  06.04.2011
Artikkelbilde

Landbruks- og matdepartementet ser utviklingen av hestesektoren som en mulighet for landbruksmessig ekspansjon både gjennom produksjon av fôr og tilbud om stallplass, ridebaner, terapi og så videre. DNT og LMD vil derfor arrangere et møte hvor "Hestens Dag" skal diskuteres.

På fellesmøtet vil man søke å finne ut:
- Hvor et arrangement med LMDs deltagelse best kan arrangeres.
- Hva arrangementet skal inneholde - program for dagen
- Hvem skal kunne delta
- Hva slags konkurranser skal arrangeres? Ridning/kjøring
- Hva skal kunne selges/promoteres under "Hestens Dag"
- Særlig fokus på de tre norske rasene.
- Hvem skal lede arrangementet.

DNT har laget en veiledning og huskeliste for gjennomføring av et slikt arrangement. Det vil benyttes som diskusjons grunnlag for den videre planleggingen.

Møtet vil finne sted på Bjerke Travbane tirsdag 12. april.