Hestens dag over hele landet

Skrevet av Kjell G. Gaarder,  12.04.2011
Artikkelbilde

En rekke nasjonale hesteorganisasjoner har vært invitert av LMD (Landbruks og matdepartementet) for å diskutere en Hestens dag over hele landet. Bakgrunnen er et felles ønske om å fremme norsk hestehold gjennom et samarbeid på tvers.


LMD ønsker sterkere fokus på hest og de mulighetene som ligger i hestehold både som næring og hobby. Under møtet kom det fram at travsporten allerede arrangerer Hestens dag flere steder i landet. Tanken er at hele heste-Norge profileres under disse dagene, og at et av dem plukkes ut som et pilotprosjekt for et årlig arrangement. Pilotprosjektet vil bli utpekt i løpet av våren. DNT har nylig laget en mal for hvordan en Hestens dag kan organiseres, og malen ble presentert under møtet.
På møtet deltok representanter fra Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund, Norsk Jockeyklub, Hest og Helse, Norges Bondelag, Norsk Hestesenter og Universitetet for Miljø og Biovitenskap, i tillegg til Landbruks og Matdepartementet.