Baneprogram

15.04.2011
Artikkelbilde

Gjennom det siste halve året har det blitt gjort visse endringer i distribusjonen av baneprogrammer. Det er også satt i gang en jobb med å se på andre muligheter for produksjon av baneprogram.

Produksjon og distribusjon av baneprogrammene har en årlig kostnad på cirka 7 millioner kroner. Det bør være mulig å gjøre dette langt billigere. I distribusjonen har det blitt gjort en del endringer. Noen baner har stoppet utsendelse av program totalt, mens andre kun sender til de aktive. Fra nyttår var det også kun ansvarlig eier, og ikke medeiere som mottar program. Nå mottar også samtlige baner adressefilene, slik at hver bane selv kan sørge for å ”rydde” i disse slik at det ikke sendes mer enn ett program til hver mottaker.

Det jobbes nå med ulike løsninger for å kunne produsere programmet billigere enn det gjøres i dag. En nettbasert løsning er blant de alternativene som utredes. DNT ønsker også å gjøre visse endringer i innholdet i programmet. For å øke fokus på oppdretterne har det lenge vært et ønske om at det også skal opplyses om hvem som er hestens oppdretter i programmet. I den pågående prosessen vil også dette hensyntas.

De endringer som gjøres i forhold til produksjon og distribusjon av baneprogram skal være på plass i løpet av 2011.