Info Färjestad 25.09.10

17.09.2010

Vi har i dag hatt innmelding av norske hester til Unionstravet på Färjestad 25.09.10. De svenske hestene meldes søndag (ordinær innmelding for løpene), så lister er ikke tilgjengelig. Dersom kusk skal endres eller en hest må fjernes fra listene, kan dere ta kontakt med Evelyn Stillerud på tlf 918 54 901 fredag og lørdag. Søndag gjøres kuskeendringer og evt strykninger til Sverige mellom kl 15.00 og 16.30 på tlf 0046 8 627 21 00.