Vi konsentrerer arbeidet om sportens øvrige utfordringer

08.10.2010
Artikkelbilde
Styreleder i DNT, Merete Johansen

Forslag til Statsbudsjett som ble lagt frem tirsdag 5.10 var en skuffelse for travsporten. DNT har over mange år og gjennom flere styrer arbeidet med dette prosjektet og hatt et mål om å bedre rammevilkårene for travsport som næring. Vi har hatt et ønske om å få aksept av hestehold til trav – og galopp som en godkjent næring etter svensk modell. Dette ville gitt gode og forutsigbare rammebetingelser for videreutvikling av travsporten som næring, og gitt sporten anledning for å kombinere hest med annen virksomhet.  

 

Vi nådde ikke fram med vår argumentasjon. DNT har gjort det vi kunne for å dokumentere hvorfor vi ønsker dette og ved hjelp av profesjonell bistand laget konkrete forslag for hvordan man kan implementere den svenske modellen i norsk regelverk. Dessverre anbefalte ikke Finansdepartementet dette innført.

Ut fra konklusjonen til Finansdepartementet kan vi si vi har lykkes med å få fokus på saken og den er blitt behandlet både av Finans- og Landbruksdepartementet. Det at vi nå har fått et helt klart og tydelig svar, er for oss en avklaring - selv om vi ikke oppnådde ønsket resultat.

Vi må nå ut fra vårt nye ståsted jobbe for å bedre sportens rammebetingelser både innenfor næringsbegrepet og for å nå våre mål i strategidokumentet Trav 2015. Vi har uten tvil mange utfordringer i sporten og vi vil ha full fokus på den kortsiktige handlingsplanen hvor prioriterte områder er rekruttering, organisasjon og profesjonalisering.

Med hilsen styret i DNT