Statsbudsjettet 2011

05.10.2010
Artikkelbilde

Ut fra det som Stortinget tidligere har sagt og de signaler som regjeringen har kommet med, kommer teksten i statsbudsjettet svært overraskende på DNT.
- Vi vil nå sjekke ut realitetene i  selve teksten i statsbudsjettet før vi kommenterer saken ytterligere, sier styreleder Merete Johansen og generalsekretær Ivar Egeberg.