Suspensjonen av Tonar opphevet

02.03.2010
Artikkelbilde

DNT mottok 19. februar melding om at hesten Tonar hadde testet positivt på 4-aminoantipyrin i en urinprøve uttatt på Bjerke Travbane 3. februar 2010.
Imidlertid viser kvantifiseringen av prøven som DNT mottok i dag, at laboratoriet ikke har anvendt det avtalte rapporteringsnivået*, og at innholdet av 4-aminoantipyrin i prøven var under rapporteringsnivået.

Det vil si at innholdet av substansen i prøven var så lavt at prøven ikke skal regnes som positiv.
Antidopingutvalget har av den grunn anbefalt at prøven ikke anses som positiv, og at suspensjonen av hesten oppheves.
Domskomiteen har opphevet suspensjonen av Tonar med umiddelbar virkning.
DNT beklager sterkt at denne misforståelsen oppstod. Vi vil sammen med vårt laboratorium gjennomgå rutinene for å unngå at slikt kan skje igjen.


* I et europeisk samarbeid er det besluttet at det skal benyttes rapporteringsnivåer for enkelte legemidler og visse andre substanser. Funn av disse i hestens kroppsvæsker blir ikke å betrakte som en positiv prøve dersom mengden er under rapporteringsnivået for vedkommende substans. Metamizol/dipyron og metabolitten 4-aminoantipyrin er et av disse legemidlene (jfr. DNTs Forbuds- og karenstidsliste s 7).