Endret prinsipp for straffeutmåling i DNTs påstand i anmeldelser av dopingsaker

12.03.2010
Artikkelbilde

Ved positive dopingsaker anmelder DNT-styret saken til DNTs domskomite. I anmeldelsen legger styret ned en påstand om straffeutmåling.

Under styremøte 12/3 vedtok styret følgende vedtak:
 
Styret vedtar følgende prinsipp for straffeutmåling i DNTs påstand i fremtidige anmeldelser av dopingsaker:
Uaktsomme dopingsaker straffes kun med bøter til ansvarlig innmelder. Straffen påstås til 2% av gjennomsnittlig innkjørte penger på stallen siste tre år pluss 10% av førstepremien i det løpet man ble tatt. Minimum 20 000 kroner.
 
Det presiseres at dette gjelder fremtidige anmeldelser i dopingsaker, og at det er DNTs domskomite sin oppgave å avsi dom.