Kåsen har sluttet på Forus

Skrevet av Pressemelding,  17.06.2010
Artikkelbilde

Forus Trav AS og John Harald Kåsen har i dag blitt enige om å avslutte arbeidsforholdet. Forus Trav AS ønsker å takke John Harald Kåsen for sin innsats for travet i Rogaland de siste 15 år. Det presiseres at det har vært et godt samarbeidsklima mellom daglig leder og styret i Forus Trav AS. Vi ønsker samtidig John Harald Kåsen lykke til videre.

Tobias Gudmestad Jr.
Styreleder Forus Trav AS