Mørtvedt Jerkeld har avlagt positiv dopingprøve

14.01.2010
Artikkelbilde
Mørtvedt Jerkeld med sin trener Rune Wiig i sulkyen vinner her Bergen Grand Prix

Mørtvedt Jerkeld trent av Rune Wiig vant Bergen Grand Prix (3. Løp) på Bergen Travpark 3. desember. Det ble tatt dopingprøve etter løpet, og det ble påvist prokain i prøven.
Prokain er et lokalbedøvende stoff, stoffet er også  bestanddel i flere penicillinpreparater som brukes til hest.
Karenstid etter behandling med prokain er 14 dager.
B-prøven er bekreftet positiv, og saken er under utredning.

Dette er saksgangen i dopingsaker:
1) DNTs administrasjon varsles av Veterinærinstituttet (VI) om at A-prøven er positiv, VI varsler deretter snarest mulig DNTs antidopingutvalg (ADU) som starter sine innledende undersøkelser.
2) B-prøve sendes til laboratoriet for verifisering.
3) Domskomiteen suspenderer hesten inntil resultat av B-prøven foreligger (3-4 uker).
4) Når ADU har utført sine innledende undersøkelser offentliggjør DNT at det foreligger en positiv dopingprøve.
5) Ved negativ B-prøve oppheves suspensjonen av hesten. Ved positiv B-prøve må negativt resultat av ny prøve (C-prøve) foreligge, før suspensjonen av hesten kan oppheves. Denne prøven skal betales av hestens eier/trener.
6) Når ADU har utredet saken, sendes den til DNTs styre som anmelder saken  til DNTs domskomité, som er DNTs dømmende organ.
7) DNTs domskomité avsier dom i saken.
8) Alvorlige brudd på forskrift om forbud mot doping av hest skal meldes til Mattilsynet.