Oppdretterpremier

Skrevet av Odd H. Johansen,  23.12.2010

Vi viser til artikkel i TGN og leserinnlegg vedrørende rettigheter til oppdretterpremie ved arv.

De regler som praktiseres i dag er av gammel dato(1986). Det er de gjeldende regler som praktiseres av administrasjonen i DNT, noe annet hadde vært brudd på gjeldende arbeidsinstruks.

Det er derfor beklagelig at det rettes anklager mot ansatte i DNT som kun gjør jobben sin.

Det er korrekt at det kun er arvinger rett nedstigende som kan arve retten til oppdretterpremie. Siden denne bestemmelsen er gammel og ikke revidert på 24 år er det naturlig å gjennomgå disse for å se om vi kan gjøre forbedringer, som sikrer at ordningen er til beste for norsk oppdrett.

Dette er en prioritert oppgave som styret i DNT vil bli forelagt i første styremøte over nyttår.