Innkalling til DNTs Generalforsamling 2011

Skrevet av Erik Håkonsen,  17.12.2010
Artikkelbilde

DNTs Generalforsamling avholdes lørdag 9. april 2011 på Scandic Oslo Airport Hotell på Gardermoen.

I henhold til DNTs lov paragraf 3-3 skal forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen være DNT i hende innen 10. mars. Forslag fra travlag skal sendes via respektive forbund som gir sin uttalelse.

Lagene sender utfylt påmeldingsskjema til forbundssekretæren innen 15. februar som igjen sender samlet påmelding til DNT innen 10. mars.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes ut seneste 14 dager før generalforsamlingen 26. mars.