Valg av styre i DNT

17.04.2010
Artikkelbilde
DNTs nye styre (Carl Petter Brun var ikke tilstede)

Valg av nytt styre i DNT er klart under dagens generalforsamling. Merete Johansen ble valgt som ny styreleder. Nye styremedlemmer ble Carl Petter Brun og Tina Dale Brauti.

Gunnar Gjerstad som leder av valgkomiteen la frem komiteens innstilling. Deres innstilling er:
Merete Johansen, ikke på valg, foreslått som ny styreleder.
Atle Larsen, ikke på valg, foreslått som ny nestleder.
Torhild Grimseth Huseby, ikke på valg.
Carl Petter Brun foreslått som nytt styremedlem.
Per Arne Enholm, foreslått som nytt styremedlem.
Trygve Bjørge foreslått som nytt 1. varamedlem.
Per Erik Hagen foreslått som nytt 2. varamedlem.
Geir Stangeland foreslått som nytt 3. varamedlem.

Innlegg før valg av styre:
- Jan Erik Guldbrandsen ønsket at forsamlingen skulle vurdere Trygve Bjørge ikke bare som nytt varmedlem, men som styremedlem.
- Turid Tuverud og Gunnar Eirik Flåten holdt innlegg for å stemme Tina Dale Brauti inn i styret.
- Kjetil Hynne tok ordet for å fremme forslag om Lars O Romtveit inn i styret.
- John Blindheim, Anne Berit Vikse og Trygve Holtebekk fremmet alle forslag om Geir Stangeland.

Valg av nye styremedlemmer endte slik:
Carl Petter Brun 85 stemmer
Tina Dale Brauti 75 stemmer
Geir Stangeland 66 stemmer
Lars O Romtveit 31 stemmer
Trygve Bjørge 20 stemmer
Per Arne Enholm 17 stemmer

Valg av nye varamedlemmer endte slik:
1. varamedlem:
Geir Stangeland 104 stemmer
Trygve Bjørge 41 stemmer
2. varamedlem: Per Erik Hagen
3. varamedlem: Øystein Østre

Merete Johansen ble enstemmig valgt som ny leder.
Atle Larsen ble enstemmig valgt som ny nestleder.