Svein Norling ny leder av DNTs valgkomité

20.04.2010
Artikkelbilde

DNTs valgkomité har hatt sitt første møte for å konstituere seg. Svein Norling ble valgt til leder fram til neste års generalforsamling.
Lederen er som vanlig valgkomiteens talerør.

Valgkomiteen består av:

Svein Norling, leder (vara: Ole Seigerud)
Gustav Larsen (vara: John Blindheim)
Arne Jørgen Salberg (vara: Kjellaug Langaard)
Ulf Johansen (vara:Arne Herberg)
Bjørn Schei (vara: Terje Bø)