Status "Hest i næring"

15.04.2010
Artikkelbilde

Hva skjer med "Hest i næring"? Hva har blitt gjort for å få "Hest i næring" vedtatt i Stortinget? DNT har jobbet kontinuerlig hele tiden og her kommer en oppsummering av arbeidet.

Etter behandlingen i revidert statsbudsjett ble det satt i gang en utredning av skattesystemet og en utredning av momsbehandlingen. Dette gjøres i skattedirektoratet, men det er i to forskjellige avdelinger. Disse utredningene ligger i Finansdepartementet.

DNT har hatt møter med Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Finansdepartementet.

Møter i Stortinget:

  • DNT har hatt møte med leder i Næringskomiteen
  • DNT er lovet møte med leder i Finanskomiteen
  • DNT har spurt om møte med alle fylkesbenkene

Disse møtene avholdes før saken kommer til Stortinget.

DNT har lagt vekt på at "Hest i næring" skal være skikkelig forankret og at man lar politikerne sette seg grunndig inn i saken før de skal ta en beslutning.