Positiv dopingprøve på Leangen

28.04.2010
Artikkelbilde
Arkivbilde av Clickstream S.C.

Hesten Clickstream S.C., trent av profftreneren Olle Carlsson i Østersund, avla positiv dopingprøve etter at hesten vant 2. løp på  Leangen 29. mars 2010.

Det er påvist triamcinolon acetonid i prøven. Karenstid etter leddbehandling med triamcinolon acetonid er 28 dager. Triamcinolon acetonid er et potent syntetisk glukokortikoid (”kortison”) med langvarig betennelsesdempende effekt. Triamcinolon acetonid (Kenacort®-T)brukes bl.a. til leddbehandling hos hest.

B-prøven er sendt for verifisering.

Siden treneren av denne hesten har svensk lisens, utredes saken av STC. Utredningen  sendes deretter over til DNT, som vil håndtere domsavsigelse i henhold til saksbehandlingsbestemmelser for dopingsaker.

Hesten er suspendert av STC som følge av den positive prøven.

Dette er saksgangen i dopingsaker:
1) DNTs administrasjon varsles av Veterinærinstituttet (VI) om at A-prøven er positiv, VI varsler deretter snarest mulig DNTs antidopingutvalg (ADU) som starter sine innledende undersøkelser. (I dette tilfellet overtar STC ADUs oppgave)
2) B-prøve sendes til laboratoriet for verifisering.
3) Hesten suspenderes inntil resultat av B-prøven foreligger (2-3 uker).
4) Når ADU (STC) har utført sine innledende undersøkelser offentliggjør DNT at det foreligger en positiv dopingprøve.
5) Ved negativ B-prøve oppheves suspensjonen av hesten. Ved positiv B-prøve må negativt resultat av ny prøve (C-prøve) foreligge, før suspensjonen av hesten kan oppheves. Denne prøven skal betales av hestens eier/trener.
6) Når ADU (STC) har utredet saken, sendes den til DNTs styre som avgjør om saken skal anmeldes  til DNTs domskomité, som er DNTs dømmende organ.
7) DNTs domskomité avsier dom i saken.
8) Alvorlige brudd på forskrift om forbud mot doping av hest skal meldes til Mattilsynet.