Nils Olav Holm kåret til "Årets Ildsjel"

17.04.2010
Artikkelbilde
Nils Olav Holm

Nils Olav Holm ble kåret til "Årets Ildsjel". Det er gjennom sitt lederskap på Kala han har utmerket seg som en ukuelig pådriver i utviklingen av banen. Det er gjennom de siste 10 år under hans ledelse skjedd store endringer og forbedringer på Kala.

Nils Olav Holm har gjennom sitt verv i Halden og Omegn Travselskap vært en aktiv bidragsyter i alle politiske debatter, et medlem med klare politiske synspunkter og ønsker om å bidra til positiv utvikling i travsporten. Nils Olav Holm har gjennom året lagt ned betydelig tid og dugnadsinnsats for det beste for travsporten. En meget verdig ildsjel.