Nils Dagestads tale til generalforsamlingen

17.04.2010
Artikkelbilde

DNTs generalforsamling i Oslo i dag er i gang, og styreleder Nils Dagestad har holdt sitt hovedinnlegg.  

Hest i Næring:
Dagestad informerte om at prosessen har kommet langt, selvom det har versert ulike utspill om dette. Han håper på gode formuleringer på dette området allerede i statsbudsjettet som kommer i juni.

Fjorårets største prestasjoner:
Det er flere store prestasjoner Dagestad gjerne vil nevne, blant disse er Maid for Tags banerekord på Meadowlands, Åsajervens seier i Nordisk Elitkamp, Tinita Love og Moe Brages innsatser i eliten, og videre klasseløpsvinnerne Særpefanten, Bork Odin og Sweet Case.

Treningsanlegg:
DNTs styre har lagt vekt på å sikre gode treningsanlegg, og spesielt tre prosjekter ble nevnt. Det var DNTs oppkjøp av treningssenteret på Nannestad, utbyggingen i Bodø og ombyggingen av Bjerke Travbane.

Verdenskonferansen og VM 2009:
DNT var vertskap for travets verdenskonferanse og VM for travkusker 2009. Dette var store arrangementer som ble vellykket. Norsk trav, og de norske travbanene som arrangerte løpene fikk presentert seg på en god måte.

Inernasjonalt samarbeid:
Her understreket Nils Dagestad at det internasjonale samarbeidet har vært godt og utviklet seg i riktig retning. I UET har spesielt Torbjørn Frøysnes spilt en viktig rolle.
Også det nordiske samarbeidet er godt, både gjennom Nordisk travkomité, gjennom arrangement av unionstrav på begge sider av grensen og Nordisk Elitkamp.

Rekruttering:
Et tema Dagestad mener at alltid er viktig å huske på og jobbe med. Ponnitravet er blant de aller viktigste kildene til rekruttering til travsporten. Også det svært positive arbeidet med utdanningssystemer innen hest og travsport, er noe styreleder mener er svært vesentlig.

Perspektiv og omdømme:
Avslutningsvis oppfordrer Dagestad generalforsamlingen til å tenke perspektiv. Å se langt frem, hvor man vil og jobbe ut fra det er viktig. Sportens omdømme er en viktig del av dette, og herunder er stikkord styrelederen vil nevne: lojalitet, redelighet og vist glede over sporten vår.

Trav2015 og tiltakspakken for avl av kaldblodshesten valgte Nils Dagestad ikke å vektlegge i sin tale, da disse to temaene skal behandles på søndagens seminar.