Internettinnmelding

16.04.2010
Artikkelbilde

DNTs nettløsning for internettinnmelding er nå satt i drift, og tre pilotbrukere er satt i gang som de første til å teste løsningen. Som registrert bruker har trenerne tilgang til de hestene som er registrert på treningslisten, og kan melde disse til alle tilgjengelige proposisjoner frem i tid. Det er mulig å søke etter proposisjoner som passer til den enkelte hest, angi egne søkevilkår, eller lete frem løp etter bane og dato. Helt frem til innmeldingsfristen er det også mulig å gjøre endringer eller slette innmeldingene.

Når pilotene har bygd seg opp litt erfaring med løsningen vil det bli gjort en evaluering og evt. justeringer, for deretter å åpne for øvrige trenere å benytte internettinnmelding. Det skal åpnes for alle trenere; både profesjonelle og amatører.

Proposisjonene sortert etter løpsdag og bane er også tilgjengelig for ikke innloggede brukere under valget Løpsdagskalender i menyen under Sport, eller ved å klikke her.