Innlegg under generalforsamlingen

17.04.2010
Artikkelbilde

Generalforsamlingen fikk se et videoinnslag der Landbruksminister Lars Peder Brekk ga en hilsen og viste til det arbeidet som er pågående rundt Hest i Næring. Videre gjengis her kort innleggene fra de delegatene som har bedt om ordet under dagens generalforsamling.

Tor Opdal ba om ordet for å gi noen tanker knyttet til prosessen rundt Digital Vision og nytt TV-selskap for hestesporten.

Livard Eklo holdt et innlegg om at åpenhet i organisasjonen er viktig, og med vekt på informasjon via DNTs nettside.

Torhild Grimseth Huseby, som leder av DNTs utdanningsutvalg, tok ordet for et innlegg som tillegg til utvalgets årsberetning.

Øystein Østre og Bjørn Tore Holm holdt begge innlegg om viktigheten av rekruttering i travet. Holm nevnte at det er viktig med konkrete tiltak, ikke bare planer.

Per Erik Hagen ba deretter om ordet, også han med vekt på rekruttering, men da i hovedsak rekruttering av hesteeiere og publikum.

Merete Johansen hadde et innlegg om viktigheten av å følge opp travets strategiplan TRAV2015 med tiltak som setter ut i praksis.

På oppfordring fra DNTs styre holdt styreleder på Bjerke Travbane en redegjørelse om økonomien rundt ombyggingen av løpsbanen.