Viktig informasjon om bruk av kortison til løpshester

13.04.2010

Vesentlig forbedring i analysemetodene for kortison (glukokortikoider) i hele Europa medfører økning av karenstiden for Vorenvet vet. til minst 28 dager. Det er videre behov for økt aktsomhet ved bruk av andre tungtløselige kortisonpreparater.

INFORMASJON OM KORTISON (GLUKOKORTIKOIDER) TIL HEST

 

Generelt

Det Norske Travselskap (DNT), Svenska Travsportens Centralforbund (STC) og Dansk Travsports Centralforbund (DTC) ønsker å orientere travtrenere og veterinærer om følgende:

Analysemetodene for å finne kortison (glukokortikoider) i blod og urin fra hest er nå vesentlig forbedret. Dette gjelder alle laboratorier som analyserer dopingprøver fra trav- og galopphester i hele Europa.

 

Injeksjon (ikke ledd, bursa, seneskjede)

Vorenvet vet. (dexametasonisonicotinat) består av en tungtløselig substans (suspension), og derfor skal karenstiden være minimum 28 døgn.

 

Injeksjon i ledd (bursa eller seneskjede)

De anbefalte karenstider er basert på at det brukes vanlige kliniske doser av slike legemidler i ett eller to ledd. Dersom man som veterinær velger å bruke høyere doser eller injisere i flere ledd eller bløtvevsstrukturer, bør karenstiden forlenges. Det er den enkelte veterinærs faglige skjønn som må ligge til grunn for slike vurderinger.

 

Det bør understrekes at de kortsonpreparatene som brukes til intraartikulær injeksjon til hest ikke har såkalt markedsføringstillatelse til dyrearten hest, og at det mangler eller er ufullstendige opplysninger om utskillelse hos hest. Det påhviler derfor veterinærene et utvidet ansvar når det gjelder bruk av slike legemidler til hest (triamcinolon acetonid, betametason fosfat/acetat, metylprednisolonacetat).

 

Tungtløselige kortisonpreparater (suspensjoner) og spesielt metylprednisolonacetat har langvarig effekt og utskilles over svært lang tid. Metylprednisolonacetat (Depo-Medrol) anbefales ikke brukt til løpshester.

 

Peter Forssberg, STC

Britt Helene V. Lindheim, DNT

H.C. Sørensen, DTC