Generalforsamling hvert år

17.04.2010

Styret har stilt forslag om å endre praksis til toårige perioder, slik at generalforsamling avholdes annethvert år. Forslaget ble nedstemt.

Det kom 35 av 152 stemmer for styrets forslag. Dersom forslaget skulle blitt vedtatt måtte det vært 2/3 flertall.
Det vil si at dagens ordning med generalforsamling årlig opprettholdes.

Det var 5 delegater som ba om ordet før avstemmingen.
Etter avstemmingen kom det innlegg som omhandlet ulike forslag til endringer med tanke på representasjon. Bjørn Tore Holm trakk forslaget fra Halden og omegn vedr. ny fordeling av representanter.