DNT anker dom mot Per L. Nilsen

21.04.2010
Artikkelbilde

DNT besluttet i styremøte 16. april å anke Domskomiteens  dom mot Per Ludvig Nilsen til Appellkomiteen.

I anken skriver DNT at man mener at ankemotparten har handlet uaktsomt ved at Fjeldstad Goggen stilte til start i Norsk Travderby under påvirkning av det smertestillende stoffet fenylbutazon,  og at det ved storløp som Norsk Travderby stilles ekstra store krav til treneres aktsomhet, herunder tilsynet med starthesten. DNT mener at påstanden om at renholdet i stallene på Bjerke på Derbydagen var for dårlig, er uriktig, og at det i skjerpende retning må vektlegges at Fjeldstad Goggen hadde virksomme mengder av det smertestillende stoffet fenylbutazon i kroppen under løpet. Det fremholdes videre at en ikke kan se saklig grunn til å dømme en profesjonell travtrener mildere enn en amatør, og det vises i den sammenheng til sammenliknbare dommer fra de siste årene.