Briskeby Philip til Starum og Sikkilsdalen

22.04.2010
Artikkelbilde

Kaldblodshingsten Briskeby Philip kom til Starum denne uka der han skal stå i vårstasjon. Og rundt St.Hans skal han han slippes i Sikkilsdalen med hoppefølge. Den røde Moe Odin-sønnen blir dermed den først traveren på mange år som får sjansen i tradisjonsrike Sikkilsdalen som lenge har vært forbeholdt dølehester.

Til sommeren vil det dermed blli to dølehingster og en kaldblodshingst med hver sine hoppefølger.
Det er flere årsaker til at NHS satser på praktisk hesteavl i år. En av årsakene er at Universitetet for Miljø-og Biovitenskap (UMB) på Ås nå innfører et bachelorstudium i hestefag. Studietilbudet er lagt opp med NHS som samarbeidspartner slik at studentene skal være på Starum i perioder på 1 til 3 uker for å få praktisk hesteerfaring. Et av temaene for studentene vil være avl.
Samtidig har tallet på dølehopper
i Sikkilsdalen gått noe ned de siste
åra. Å la en kaldblodstraver få           Tore Kvam, Gunnar Gjerstad og eier Truls Sønsteby      prøve seg i Sikkilsdalen i sommer skjer i forståelse med både avlsrådet ved NHS og de aktuelle avlsorgansiasjonene.

Billerud avlsstasjon som NHS har hatt godt samarbeid med i flere år som ligger i nabolaget vil  kke lenger være i  drift fra denne sesongen. NHS ønsker derfor å kunne tilby en avlsstasjon for hoppeeiere i Vest-Oppland, opplyser spesialrådgiver Tore Kvam. Ved siden av at Briskeby Philip tilbyr sine avlstjenester i sommer, vil NHS også kunne tilby inseminering av både frossen og fersk transportsperma for hoppeeierne. Stasjonsveterinærer vil være Tore Kvam og Sjur Ødegård. 

Hoppeeierne som vil benytte Briskeby Philip i 2010 får to muligheter:
1. Inseminere hoppa på Starum: Kr 2000 ved bestilling+ kr 8000 ved levende født føll
2. Fjellbeite i Sikkilsdalen (Naturlig bedekning): Kr 4000 ved bestilling+6000 ved levende født føll.
Ring NHS på telefon 61 16 55 00 for påmelding og nærmere info. 

Briskeby Philips eldste avkom er åringer. Han bedekte ca 40 hopper både i 2008 og 2009.
Les mer om prestasjoner og hans gullkantede stamme her.