Straffeutmåling i dopingsaken angående Ross B.A.

16.09.2009
Artikkelbilde

Ross B.A. avla positiv dopingprøve på Drammen Travbane den 3. mai i år. Johnny Kristiansen, som var ansvarlig innmelder av hesten, har fått sin dom av DNTs domskomite. Kristiansen er utelukket i seks måneder, pluss en bot på 10.000 kroner.

Johnny Kristiansen dømmes for overtredelse av DNTs Lov § 12-2, 1.ledd nr.1 a, og DNTs Dopingreglement for hest, § 2. 1.ledd a). I medhold av Dopingreglementets § 9 ilegges følgende sanksjoner :

1. Johnny Kristiansen utelukkes for en periode på 6 måneder. Utelukkelsen trer i kraft med umiddelbar virkning.

Utelukkelsen omfatte følgende :
a) - retten til å inneha lisens
b) - retten til å delta i travløp
c) – tap av retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv
 
2. Johnny Kristiansen ilegges en bort stor kr. 10.000,00 (kroner titusen 00/100).

Dommen er enstemmig.

Les hele slutningen her