DNT setter fokus på dyrevern

21.09.2009
Artikkelbilde

I etterkant av verdenskonferansen og i forhold til målsetninger i Trav 2015 ønsker DNT-styret å gå foran som et godt eksempel og sette dyrevern på agendaen. I den anledning vedtok styret i DNT på siste styremøte å oversende følgende spørsmålsstilling til avlskomiteen:

1. Stenge for import av travhester som noen gang har brukt lasix eller trav-hobbles i løp. Disse hestene får heller ikke lov til å starte i våre invitasjonsløp eller å stå oppstallet for avlstjeneste i Norge dersom de er registrert i andre land. USTA (Det Amerikanske Travselskap) registrerer hvert løp en hest gjør med lasix og trav-hobbles. Dette foreslås å gjelde fra og med travhester f.2010.

2. Alle hester som er født i eller kommer fra land hvor det er tillatt å bruke anabole steroider (i praksis Nord-Amerika) og som skal starte i Norge må teste negativt på en hårprøve tatt i Norden før første start. Hestens eier belastes analysekostnadene. Tiltaket foreslås iverksettes fra og med 2010.

3. Alle hester som deltar i løp i Norge med førstepremie over NOK 200 000 testes obligatorisk for anabole steroider med hårprøve, ev. i tillegg til rutinedopingkontroll, etter løpet.  Tiltaket foreslås iverksettes fra og med 2010.

4. DNT-styret har bedt administrasjonen om å utarbeide en plan for å også utføre rutinedopingkontroll samt overvåkning siste x timer av samtlige hester som starter i løp med over NOK 200 000 i førstepremie i Norge fra og med 2012. Når dette innføres kan hårprøven for anabole steroider tas før løpet, i likhet med rutinedopingkontrollen, når hesten står på karantenestall. Det er et ønske at også EPO-testing skal inkluderes i rutine dopingkontrollene. Antall timer som hestene skal måtte stå i karantenestall bør bestemmes av når det er behov for å utføre milk-shaking dersom det skal ha prestasjonsfremmende effekt i løp, slik at denne aktiviteten forhindres.

DNT-styret ønsker at Norge skal være foregangsland for bedre dyrevelferd og vi ønsker å diskutere dette med våre nordiske naboer for å få beste mulige effekt ut av tiltakene. Det er også viktig å diskutere med våre nordiske naboer for å gjøre tiltakene mest mulig gjennomførbare. For at vi skal lykkes med å påvirke utviklingen av varmblodshesten i positiv retning må dette være forankret også i andre nordiske land og på sikt enda mer internasjonalt. Dyrevern er viktig for omdømmet til sporten, og det er også viktig at alle hester som starter i våre invitasjonsløp og klasseløp starter med mest mulig like forutsetninger.