Travtrenerutdanning for Nord-Norge

01.10.2009
Artikkelbilde

NHS  utlyser travtrenerstudium for studenter i Nord- Norge, det vil si kvalifiserte søkere bosatt i Nordland, Troms og Finmark.

Studentene gjennomfører den praktiske delen på Starum med teori innbakt i de første 15 ukene. 
Studentene vil så i 5 uker være på sitt hjemsted og arbeide med teori og oppgaver. Deler av studiet vil være nettbasert.

Studiet er et fulltidsstudium over 21 uker.

Søknadsfrist: 09.10.2009 

Elektronisk påmeldigsskjema  
 
Tidsplan: 
09.11.2009 – 18.12.2009  Praktisk del på Norsk Hestesenter, Starum. 
04.01.2010 – 05.03.2010  Praktisk del på Norsk Hestesenter, Starum.
08.03.2010 – 16.04.2010  Hjemmestudie
19.03.2010 – 23.04.2010  Avsluttende uke med eksamen på Norsk Hestesenter, Starum.