Travsporten må ta vare på de unge

30.10.2009
Artikkelbilde
Nils Dagestad ønsket forsamlingen velkommen

DNTs høstkonferanse startet i dag på Bjerke Travbane. Even Elvenes, Martha Lindstad og Torhild Grimseth Huseby holdt engasjerende innlegg. Felles hadde de det samme budskapet. Travsporten må ta de unge på alvor og ta vare på barn og ungdom. Det er på denne måten travsporten kan utvikle seg.

Høstkonferansen åpnet med en liten film om Alm Svarten. Dette for å få forsamlingen i den rette stemningen. DNT's styreleder, Nils Dagestad, ønsket alle velkommen.

Even Elvenes var først ute med sitt innlegg. Elvenes er journalist, hesteeier og har vært sportssjef både på Momarken og Sørlandets Travpark. Han kjenner med andre ord travsporten svært godt. Han sammenlignet travet med idretten, og mente travet hadde mye å lære av idretten.
- Vi er ikke flinke nok til å ta vare på de unge når de kommer inn i travsporten. Vi må bli flinkere til å utnytte foreldre og foresatte. Hele familien må bli interessert i hesten. Hele idretten er bygget opp i god dugnadsånd. Jeg anbefaler derfor lag og forbund til å dra igang dugnader. På den måten treffes barn og voksne. Få de voksne til å ta kurs og lære mer om hesten og organisasjonen, sa en engasjert Even Elvenes.
- Ponnitravet skal ikke være en eliteidrett. Ponnitravet skal være breddesporten i travet. Jeg mener også ponniløpene må arrangeres under selve travstevnet. Det er artig for barna å kjøre for masse publikum og det er moro for publikum å se på ponniløp. Det handler ikke bare om å vinne, men gleden av å holde på med ponnitrav, sa Even Elvenes.

Even Elvenes

Martha Lindstad holdt et innlegg hvor arbeidstittelen var "På vei opp og frem". Martha Lindstad har erfaring fra ponnitrav og opp til å kjøre/ri stor hest. Både hennes og andres erfaring er at det ofte er vanskelig å få oppsitt når man kommer over på stor hest. Hun etterlyste også ungdomsløp for kaldblodshester.
- Mange unge sliter med å få låne hester både til lisenskurs og løp. Hvis det går flere måneder fra du har fått lisens til man får oppsitt i et vanlig løp, kan noen og enhver miste interessen. Dette er også i en alder hvor det er lett å falle fra travsporten. Jeg mener sportssjefene må bli flinkere til å skrive ut løp for kusker/ryttere med liten erfaring. Det burde være løp som er stengt for de som har kjørt/ridd fler enn ti løp. Etablering av flere travskoler er også noe som bør prioriteres, sa Martha Lindstad.

Martha Lindstad

Torhild Grimseth Huseby fra DNT informerte om utdanning i travsporten. Hun er leder av utdanningsutvalget. Over 30 skoler har hestefag på timeplanen i dag. Dette tallet øker hele tiden.
- Jeg oppfordrer forsamlingen til å ta imot skoler med hestefag. De setter utrolig pris på å komme på stallbesøk. Dette er ungdom som jager etter kunnskap. Det å knytte kontakter med skolene er svært viktig, sa Torhild Grimseth Huseby.

Hun fartalte også at etablering av ponniskoler er noe DNT vil satse på. De vil også satse på kurs for nye tillitsvalgte, videreutdanning av trenerne og ulike fagseminarer. Alt i alt øke kunnskapen i hele organisasjonen.

Torhild Grimseth Huseby