Rekordstor interesse for hesteforskning

29.10.2009
Artikkelbilde

Hele 85 søknader fra Norge og Sverige har kommet inn til Stiftelsen Hästforskning (SHF) som i høst utlyste midler for drøye 17 millioner norske kroner for 2010.

 Den nye svensk-norske avtalen har gitt forskning på hest et nytt og viktig løft, og responsen fra forskningsmiljøene i begge land er derfor svært positiv. Styret i  SHF har signalisert at man imøteser søknader der svenske og norske forskningsmiljøer samarbeider. Av de 85 innkomne søknadene inneholder 5 av dem et slikt samarbeid. 13 av søknadene kommer fra Norge.

Det er styret i SHF som tar den endelige avgjørelsen om hvem som får tildelt  midler. I forbindelse med den nye avtalen mellom landene er styret utvidet med 1 norsk medlem. Det er Bjørn Iversen som også leder for det norske hestenæringens forskningsutvalg. I tillegg er Ann Margret Grøndahl (forsker Veterinærinstituttet), Hans Kolbein Dahle (veterinær og professor) samt Agnar Hegre (forskningssjef NILF) nye norske medlemmer . Et bredt sammensatt forskningsråd skal gi anbefalinger til styret som møtes 15.desember for å fatte sine endelige vedtak.

- Den store interessen fra begge land er meget gledelig, og viser at hesteforskningen allerede nå har fått et positivt løft, sier Bjørn Iversen som leder hestenæringens forskningsutvalg i Norge. Iversen viser til at man i Norge har vært involvert i ca 8 forskningsprosjekt de siste 3 åra, mens vi altså i høst har mottatt 13 norske og 5 samarbeids-søknader. Dette er tall som tydelig illustrerer interessen som vil komme hestenøringen til gode både i Sverige og Norge, sier Iversen.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt
Bjørn Iversen, mobil  97 68 18 61 eller
Kari Hustad, mobil 404 96568