Regler for mønstringsløp

16.10.2009
Artikkelbilde
Husk å benytte langvogn i mønstringsløp fra 1. november.

Vi får stadig spørsmål angående reglene for mønstringsløp. De er som følger......

Mønstringsløpsregler for norskfødte hester født 2007

1. Mønstringsløp kjøres på norske baner i perioden fra 1. mai til 31. desember 2009.
2. Tidsintervall varmblodshester er 1.25.0 - 1.35.0, og for kaldblodshester 1.45.0 - 2.05.0. Oppnådd kilometertid blir ikke registrert som offisiell tid.
3. Hester som ikke overholder den oppgitte tidsramme får ikke godtgjørelse.
4. Distanse. Minimum 1600 m – voltestart.
5. Hver hest kan starte inntil tre ganger, men får godtgjørelse for ett løp.
6. Alle hester som fullfører innenfor tidsrammen, uten å være rapportert eller diskvalifisert, får en økonomisk godtgjørelse på kr 10.000. Ytterligere kr 6.000,- utbetales ved godkjent prøveløp dersom denne starten er gjort innen 1.5.2010. Godtgjørelsen utbetales i sin helhet til hestens eier. Den tillegges ikke hestens grunnlag, og det utbetales ikke oppdretterpremier av godtgjørelsen.
7. Hester som ikke har avviklet godkjent mønstringsløp innen 1.1. 2010, vil ikke kunne få utbetalt godtgjørelse for godkjent prøveløp.
8. Mønstringsløp må være avviklet før prøveløp om det skal utbetales godtgjørelse.
9. Fra 1. november må alle hester benytte langvogn.
10. Rene 2-års løp som premieløp eller totalisatorløp kan kjøres i perioden 1. november til 31. desember 2009.

I henhold til norsk/svensk kaldblodsavtale kan norskfødte kaldblodshester også starte ”premielopp” på svenske baner. Dette må være godkjent etter svenske regler, og hesteeier får utbetalt norsk godtgjørelse etter ovenstående regler.