Positiv dopingprøve

07.10.2009
Artikkelbilde

Fjeldstad Goggen, trent av Per Ludvig Nilsen, ble nr to i Norsk Travderby på Bjerke 6. september. Det ble tatt dopingprøve etter løpet, og det ble påvist fenylbutazon i prøven.

Fenylbutazon er et ikke-steroid antiinflammatorisk middel (NSAID) med bl.a. smertestillende, betennelsesdempende og febernedsettende virkning. Stoffet var tidligere markedsført i Norge som Artrizin pulver, og er fortsatt markedsført som smertestillende legemiddel til hest i bl.a. Sverige.  Karenstid etter behandling med fenylbutazon er 14 dager.

B-prøven er sendt for verifisering.

Siden treneren av denne hesten har svensk lisens, utredes saken av STC. Utredningen  sendes deretter over til DNT, som vil håndtere domsavsigelse i henhold til saksbehandlingsbestemmelser for dopingsaker.

Dette er saksgangen i dopingsaker:
1) DNTs administrasjon varsles av Veterinærinstituttet (VI) om at A-prøven er positiv, VI varsler deretter snarest mulig DNTs antidopingutvalg (ADU) som starter sine innledende undersøkelser. (I dette tilfellet overtar STC ADUs oppgave)
2) B-prøve sendes til laboratoriet for verifisering.
3) Hesten suspenderes inntil resultat av B-prøven foreligger (2-3 uker).
4) Når ADU (STC) har utført sine innledende undersøkelser offentliggjør DNT at det foreligger en positiv dopingprøve.
5) Ved negativ B-prøve oppheves suspensjonen av hesten. Ved positiv B-prøve må negativt resultat av ny prøve (C-prøve) foreligge, før suspensjonen av hesten kan oppheves. Denne prøven skal betales av hestens eier/trener.
6) Når ADU (STC) har utredet saken, sendes den til DNTs styre som anmelder saken  til DNTs domskomité, som er DNTs dømmende organ.
7) DNTs domskomité avsier dom i saken.
8) Alvorlige brudd på forskrift om forbud mot doping av hest skal meldes til Mattilsynet.