NB! Utvidet frist for travtrenerutdanning i Nord-Norge. 13.10.2009

12.10.2009
Artikkelbilde

Det utlyses travtrenerstudium for studenter i Nord- Norge, Nordland, Troms og Finmark.
Studentene gjennomfører den praktiske delen på Starum med nødvendig teori innbakt i de 15 ukene 1. bolk vil foregå.
Studentene vil så i 5 uker være på sitt hjemsted og arbeide med teori og oppgaver. Det vil også bli lagt opp til bruk av internett.
Studiet er et fulltidsstudium over 21 uker.

Søknadsfrist: 13.10.2009
Elektronisk påmeldigsskjema
Tidsplan:
09.11.2009 – 18.12.2009  Praktisk del på Norsk Hestesenter, Starum.
04.01.2010 – 05.03.2010  Praktisk del på Norsk Hestesenter, Starum.
08.03.2010 – 16.04.2010  Hjemmestudie