Brudd på Løpsreglementets § 9-3

05.10.2009

Det er gjennom test av utøvere på Bergen Travpark 12. september avdekket et brudd på Løpsreglementets § 9-3 om bruk av berusende/bedøvende midler.

 

Testene utføres av Antidoping Norge på vegne av DNT.
Den positive prøven var levert av kusken Frode Espeland etter V75-stevnet på Bergen Travpark 12. september.

Dommerkomiteen ved Bergen Travpark har fått oversendt saken, og behandlet den som tillegg til dommerprotokollen for angjeldende løpsdag.

"Frode Espeland ilegges bot kr 5000,- samt kjøreforbud f.o.m. 03.10.2009 t.o.m. 30.10.2009 for overtredelse av § 9-3 den 12.09.2009. Sanksjonen kan appelleres, men appell gir ikke oppsettende virkning.
Thorbjørn Aanes, dommerleder Bergen Travpark"