Se dyreetikkdebatt fra Sverige

27.11.2009
Artikkelbilde

Emnet dyreetikk er meget aktuelt i de aller fleste land for tiden. I Sverige er det meget debattert i det siste. Det var et stort seminar i Eskilstuna for kort tid siden. Denne debatten kan man se på Youtube.
Gå inn på www.youtube.com og søk på "kallblodens dag".