Nytt nettskjema for hestetransportører

19.11.2009
Artikkelbilde

Mattilsynet innfører i neste uke et nytt skjema på nett for deg som frakter hest i næringsøyemed. Den som frakter hest som en del av næringa, må være godkjent som transportør. Dersom transporten varer over 8 timer må også kjøretøyet ha godkjenning av Mattilsynet.

Dette skriver Mattilsynet på sin hjemmeside:

 Til alle som driver med næringsmessig transport av dyr.

23. november 2009 kommer Mattilsynet med en ny nettbasert skjematjeneste for deg som skal søke om ny godkjenning som dyretransportører og/eller dyretransportmiddel. Har du en gyldig godkjenning, vil du først måtte søke når denne godkjenningen utløper. Skjemaet heter Ny dyretransportør eller dyretransportmiddel og ligger i Mattilsynets skjematjeneste  Du kan allerede nå logge deg inn på Mattilsynets skjematjenester og bli kjent med løsningen. På nettsiden: http://www.mattilsynet.no/skjema/dyr/transport vil du finne brukerveiledning og e-læringsguider som omhandler pålogging til Altinn/skjematjenesten.