Nytt Løpsreglement og Lisensbestemmelser ute til høring

06.11.2009
Artikkelbilde

DNT kommer med noen forslag til endringer til Løpsreglementet og Lisensbestemmelsene. Disse endringene går nå ut til høring. Endringene som er foreslått er merket med rød tekst. Høringsfristen er satt til 20. november.