Lærerseminar for den videregående skolen

26.11.2009
Artikkelbilde
Torhild G. Huseby er leder av utdanningsutvalget i DNT

DNT arrangerte i dag et seminar for videregående skoler med hestefag. I alt åtte skoler var representert på seminaret. DNT ønsker å være skolenes støttespiller og kompetansesenter for trav.

Disse årlige seminarene danner et nettverk av kompetanse for hele landet, der DNT og lærere møtes for å utveksle ideer, erfaringer fra den praktiske hverdagen i skolenes undervisning, komme med- og motta innspill på gode prosjekter, læreplaner m.m. DNT jobber kontinuerlig for å imøtekomme ønsker fra skolene og lærerne med tanke på å tilrettelegge for undervisning i trav. Skolene ble også oppfordret til å samarbeide med lokallag og forbund tilsluttet DNT. I tillegg ble det informert om tilskuddsordningen til innkjøp av ”start- pakke” for å tilrettelegge for den praktiske delen av undervisningen.
Travsport er en viktig næring og står for en betydelig verdiskapning i Norge. Derfor er undervisning i trav innen hestefaget viktig.