Kjenner du "Avlsmålet for kaldblodstraveren"?

27.11.2009
Artikkelbilde

Målet med avlsarbeidet er å bevare og videreutvikle en konkurransedyktig sunn og frisk travhest ved å forbedre hestens travprestasjon, holdbarhet, eksteriør med vekt på rasetype, håndterbarhet/lynne, fruktbarhet samt motvirke en for stor innavlsgrad.

Hvordan skal vi nå avlsmålet?
Avlsplanen er middelet for å nå avlsmålet. Les avlsplanen her

Norsk- Svensk kaldblods komité har igangsatt revisjon av avlsplan for kaldblodstraver.
Innspill til endringer i avlsplanen sendes via travlag og forbund til DNTs administrasjon v/ avdelingsleder Britt Helene V. Lindheim bhl@travsport.no
Frist 20. Desember 2009.

Hva er avlsplanen?
Avlsplanen er selve grunnlaget for å drive avlsarbeid. Den inneholder rasebeskrivelse, regler for  utvalg av avlsdyr (kåring), regler for bruk av egen ukåret hingst på egne hopper , regler for bruk av frossen sæd osv.
Alle som driver kaldblodstraveravl bør kjenne avlsplanen godt.