DNT's styreleder er sykemeldt

05.11.2009
Artikkelbilde
DNT's styreleder, Nils Dagestad, er innlagt på sykehus

Vi har fått beskjed om at Nils Dagestad er innlagt på sykehus. Styret mottok den triste meldingen tirsdag morgen. Tilstanden er så pass alvorlig at vi tar høyde for at han vil bli ute av drift en god stund. Nils har bedt om ro rundt situasjonen. Styret vil i løpet av uken avholde et ekstraordinært styremøte for å sikre at styreleders rolle blir ivaretatt. Nestleder, Merete Johansen, vil tre inn som fungerende styreleder inntil videre.