Atle Hamre utestengt for alltid

26.11.2009
Artikkelbilde

DNT fikk medhold i alle sine punkter i voldgiftsretten angående Atle Hamre. Hamre har blant annet mistet retten til å inneha kjøre/trenerlisens for alltid.

Slutning:

Atle Hamre, født 26.01.1960, fradømmes for overtredelse av Det norske Travselskaps løpsreglement paragraf 6 for alltid.
a) Retten til å inneha kjøre/trenerlisens, og
b) retten til å benytte travbaner og treningsanlegg eid eller disponert av travlag, forbund eller Det Norske Travselskap eller disses aksjeselskaper, og
c) retten til å være til stede i hesteringen og stallområder ved totalisatorkjøring og andre travstevner.

Spørsmål angående denne dommen rettes til Generalsekretær Ivar Egeberg. Mobil: 41 90 00 00.